“Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to, i tak powstała metoda zwana metodą Montessori.”
Dr Maria Montessori

 

W naszym przedszkolu realizujemy podstawę programową:

Nasze przedszkole. Roczne przygotowanie przedszkolne, wydawnictwo MAC.

Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska.

Dzięki realizacji programu dzieci poznają świat poprzez zabawę oraz sytuacje edukacyjne, w których są czynnymi odkrywcami – doświadczają, eksperymentują, uczą się rzeczy nowych i wykorzystują swoją wiedzę w praktyce. Cykl Nasze przedszkole to:

 • Rozwijanie koordynacji słuchowo- wzrokowo-ruchowej.
 • Ćwiczenie pamięci.
 • Kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania się.
 • Wspomaganie rozwoju mowy.
 • Organizowanie pola spostrzeżeniowego.
 • Rozwijanie spostrzegawczości.
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
 • Nazywanie emocji.
 • Wspomaganie rozwoju mowy.
 • Uświadamianie znaczenia koleżeństwa i przyjaźni.
 • Kształtowanie pojęć związanych z orientacją przestrzenną.
 • Rozwijanie aktywności twórczej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Edukacja matematyczna: ustalanie zasad gry i uczestniczenia w niej.

oraz program wspomagający:

„Odkryjmy Montessori raz jeszcze… Program wychowania przedszkolnego” , którego autorkami są Anetta Albinowska, Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska.

Program nauczania został opracowany w oparciu o teoretyczne założenia pedagogiki Marii Montessori. Zamierzeniem zespołu redakcyjnego było dostosowanie treści pedagogiki M. Montessori do współczesnych warunków i wymogów wychowania przedszkolnego oraz integracja treści stricte montessoriańskich z innymi ale istotnymi aspektami wychowania , jak np.: bezpieczeństwo, aktywność ruchowa, adaptacja, integracja, wychowanie przez sztukę, ekologia, wychowanie patriotyczne.

Główne cele programu nawiązują bezpośrednio do założeń pedagogiki M. Montessorii. Zapewniają więc to wszystko co jest najwartościowsze jak: zapewnienie dziecku swobody wyboru, również miejsca i tempa pracy, samodzielności myślenia, potrzebę uporządkowania oraz przygotowanie otoczenia, tworzenie grup zróżnicowanych wiekowo i możliwości uczenia się od siebie.

Program uwzględnia obszary tematyczne wchodzące w zakres podstawy programowej i pedagogiki montessoriańskiej:

 • Bezpieczeństwo, adaptacja, integracja
 • Ćwiczenia praktycznego dnia
 • Kształcenie zmysłów
 • Edukacja matematyczna
 • Edukacja językowa
 • Wychowanie etyczne
 • Wychowanie dla kultury życia
 • Wychowanie przez sztukę

Dzieci trzyletnie realizują:

1342000

Program A ja rosnę i rosnę. Trzylatek: kompleksowy pakiet dla dziecka w najnowszym wydaniu z roku 2012.
Zadaniem zestawu jest wspomaganie rozwoju dziecka, od najmłodszych lat. Wzbudza zainteresowanie przyrodą, rozwój mowy, sprawności manualnej i wyobraźni twórczej, a także: spostrzegawczość oraz pamięć i koordynację wzrokowo – ruchową.

Dzieci czteroletnie realizują:

pakiet_czterolatek_1

Kuferek czterolatka zapewnia różnorodność działań we wszystkich obszarach edukacji przedszkolnej. Pozwala na rozwijanie samodzielności dziecka, rozbudzając jego kreatywność. Poprzez odpowiedni dobór materiałów czterolatki mogą w zabawowy sposób ćwiczyć pamięć, logiczne myślenie, mowę oraz rozwijać swoją percepcję słuchową i wzrokową. Mnogość propozycji zabaw ruchowych zapewnia kształtowanie postaw prozdrowotnych u młodszych przedszkolaków.

Dzieci pięcioletnie realizują:

 • program TROPICIELE roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci pięcioletnich.

tropiciele

Tropiciele ułatwiają przedszkolakom poznanie siebie, zachęcają do działania i eksperymentowania, uwzględniają ich potrzebę zabawy i ruchu. Za rok dzieci pójdą do szkoły z radością, będą do niej świetnie przygotowane, ponieważ z pakietem Tropiciele przedszkolaki:

 • przygotowują się do nauki pisania (ćwiczą wzrok i słuch, trenują spostrzegawczość, rozwijają mowę),
 • rozwijają się społecznie i emocjonalnie,
 • poznają świat, analizują i wyciągają wnioski

oraz elementy programu Szkoła Tuż Tuż wydawnictwa MAC:

 • Wielozmysłowe poznawanie świata. Wspomaganie rozwoju mowy
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Budzenie zainteresowania przyrodą.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej.
 • Wyrabianie u dzieci nawyków dotyczących bezpieczeństwa.
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania. Rozwijanie percepcji wzrokowej.
 • Edukacja matematyczna – rozwijanie orientacji przestrzennej. Kształtowanie pojęć matematycznych: wewnątrz, na zewnątrz.
 • Zachęcanie do nowych doświadczeń zmysłowych * Rozwijanie kompetencji społecznych – zachęcanie do pomagania sobie.